Vill du eller ditt barn börja dansa?


Allmänt om anmälning
Anmälning för att börja dansa hos oss sker på vår inskrivning som är en fysisk sammankomst i Augusti varje år, datumen släpps här och på våra sociala medier. Anmäler man sig på inskrivningen har man en plats både hösttermin och vårtermin. 

Har du missat inskrivningen?
Vårterminen är en fortsättningstermin på höstterminen. Alla grupper är fulla under vårterminen. 

Nästa anmälningstillfälle är vår inskrivning den
27 Augusti 2023,
för barn 3-5 år kl. 16:00-17:00,
övriga kl. 17:00- 18:30. 


Kan man prova på? 
På höstterminen har vi två provgånger och på vårterminen en gång. 

Vad kostar det?
Under fliken ''Våra priser'' finns svar på detta


Under fliken schema så kan man hitta vårt kursutbud!


Kontakta Ida vid frågor på 0760514409.