Vill du eller ditt barn börja dansa?


Allmänt om anmälning
Anmälning för att börja dansa hos oss sker på vår inskrivning som är en fysisk sammankomst i Augusti varje år, dit kommer du som ny och gammal elev hos oss för att anmäla dig till våra kurser. Anmäler man sig på inskrivningen har man en plats både hösttermin och vårtermin. 

Nästa anmälningstillfälle är vår inskrivning den
27 Augusti 2023,
för barn 3-5 år kl. 16:00-17:00,
övriga kl. 17:00- 18:30. 

Kan man prova på? 
På höstterminen har vi två provgånger och på vårterminen en gång. 

Vad kostar det?
Under fliken ''Våra priser'' finns svar på detta


Under fliken schema så kan man hitta vårt kursutbud!


Jag har missat inskrivningen?

Kontakta Ida på 076 051 44 09 för att göra en sen anmälan.