Vill du eller ditt barn börja dansa?


För att anmäla sig till höstterminen så måste man komma på inskrivningen som är Söndag 6/9 v.36 i vår lokal. 
Från 3-7 år kl. 16:00 - 17:00.
Övriga åldrar kl. 17:30- 19:00.
 
På höstterminen har man 2 provgånger från start för att sedan bestämma sig om man vill dansa vidare i gruppen eller kanske byta. Obs vid start mitt i terminen har man endast 1 provgång.

Under fliken schema så kan man hitta vårt kursutbud. 

Kontakta Ida vid frågor på 0760514409.