Vill du eller ditt barn börja dansa?


Nästa inskrivning sker HT 2019. Endast fåtal grupper kommer erbjuda nya platser till vårterminen.
Obs vid start mitt i terminen har man endast 1 provgång.

Kontakta Ida vid intresse på 0760514409. 

Höstterminen 2018 startar med en inskrivning 21/8 kl. 17-  19.00 då man skriver upp sig för en ny termin.
Både nya och gamla elever vill vi ska komma på inskrivningen för att få en plats i grupperna.

Terminen startar sedan v.36
Då har man 2 provgånger från start för att sedan bestämma sig om man vill dansa vidare i gruppen eller kanske byta? 
dans12jpg